Auteur: admax

TieBreak gestopt

TieBreak is in mei 2013 gestopt.. Een comeback is t.z.t. niet uitgesloten. ?Een aantal bandleden heeft vervolgens een doorstart gemaakt met Misty Jazzcombo. Misty Jazzcombo bestaat uit:: Cees Terwel –